Header-thema_EigenRegie27
Thema

Eigen regie & ervaringsdeskundigheid Eigen regie & ervarings- deskundigheid

Wat kunnen we doen om de eigen regie van mensen met een verstandelijke beperking te vergroten? Want zelfbepaling heeft een positief effect op het welbevinden. Ook op dat van mensen met een verstandelijke beperking. Zij beschikken bovendien over onmisbare kennis op basis van hun eigen ervaringen. Als ervaringsdeskundigen zetten zij deze kennis in binnen zorg, onderwijs of onderzoek. Hoe kunnen we hun ervaringskennis nog beter benutten? Hoe kunnen we zo optimaal mogelijk gebruikmaken van ervaringsdeskundigheid om bijvoorbeeld de zorg verder te verbeteren?

Afgeronde onderzoeken

Benieuwd naar onze afgeronde onderzoeken over dit thema?

De AWVB doet al langer onderzoek naar het vergroten van de eigen regie van mensen met een verstandelijke beperking en het optimaal gebruikmaken van ervaringsdeskundigheid.

Lees meer