Terug

Veelgestelde vragen

Wie bepaalt de onderwerpen van jullie onderzoeken?

Onderzoeksvragen komen zowel vanuit de zorgpraktijk als vanuit de wetenschap. Tijdens een verkennend gesprek tussen onderzoekers van de AWVB en professionals uit de zorgpraktijk formuleren zij samen een onderzoeksvraag. Ze kijken zowel naar de hiaten die men ervaart in de praktijk als de wetenschappelijke waarde. Deze komen samen in de onderzoeksvraag. De leerstoelhouder kijkt ook naar de beschikbare wetenschappelijke kennis die al aanwezig is, maar mogelijk nog niet bekend bij de zorgpraktijk. De onderzoeksthema’s van de AWVB (Eigen regie & ervaringsdeskundigheid, Familie, Kwaliteitszorg & vakmanschap en E-health) zijn richtinggevend voor de onderzoeksvragen die (partner)organisaties inbrengen. Bij onderzoeken die de wetenschap initieert op basis van subsidies, vindt vanzelfsprekend altijd samenwerking plaats met de zorgpraktijk.

Ik heb een goed idee voor een onderzoek. Kunnen jullie dat voor ons uitvoeren? Waar kan ik terecht?
We staan open voor ideeën en gaan graag in gesprek. We zijn een open netwerk en vormen een structureel samenwerkingsverband met 15 zorgorganisaties voor mensen met een verstandelijke beperking, belangenvereniging LFB en Tranzo/Tilburg University. Deze partijen zijn vertegenwoordigd in overlegorganen binnen de AWVB. Neem bij vragen over of ideeën voor onderzoek gerust contact met ons op.
Waarom duurt een promotieonderzoek zo lang? Doen jullie ook kortere onderzoeken?

Een promotieonderzoek duurt gemiddeld 4 tot 5 jaar en bestaat uit meerdere deelonderzoeken. Over elk deelonderzoek schrijft de onderzoeker een wetenschappelijk Engelstalig artikel. Daarnaast is het streven om de resultaten van elk deelonderzoek te vertalen in een toegankelijk praktijk- of onderwijsproduct, zoals een factsheet of lesmodule.

De AWVB voert niet alleen promotieonderzoeken uit. We doen ook kortlopende onderzoeken, waarvan de duur meestal 2 jaar is.

Hoe zorgen jullie ervoor dat kennis uit onderzoeken in de praktijk terechtkomt?

De AWVB vertaalt de kennis uit onderzoek naar toegankelijke producten voor de zorgpraktijk en het onderwijs. Zoals digitale tools, video’s, factsheets, methodes, handboeken, trainingen en lesmodules. Ook delen we de nieuw ontwikkelde kennis in (thema)bijeenkomsten en via artikelen in Nederlandstalige tijdschriften. Zodat mensen met een verstandelijke beperking, hun naasten en (toekomstige) professionals er gebruik van kunnen maken.

Waar kan ik jullie praktijkproducten en onderwijsproducten aanvragen?

Onze praktijkproducten en onderwijsproducten zijn te downloaden of op te vragen via onze website. Je kunt altijd contact met ons opnemen als je iets niet kunt vinden.

Hoe betrekken jullie mensen met een verstandelijke beperking bij jullie onderzoek en organisatie?

Het uitgangspunt van de AWVB is dat wetenschappelijke kennis, professionele kennis en ervaringskennis gelijkwaardig zijn aan elkaar. Ons onderzoek vindt dan ook plaats in co-creatie met mensen met een verstandelijke beperking, hun naasten en zorgprofessionals. Zo werken we bij het uitvoeren van onze onderzoeken samen met co-onderzoekers en is in 2020 een adviesraad  opgericht, bestaande uit vier ervaringsdeskundigen. Daarmee wil de AWVB de unieke waarde van ervaringsdeskundigheid beter benutten en zichtbaar maken. Dat doen we door mensen met een verstandelijke beperking zo vroeg mogelijk te betrekken bij onderzoek dat (ook) over hen gaat.

Hoe blijf ik op de hoogte van jullie activiteiten?

Om op de hoogte te blijven van alle activiteiten vanuit de AWVB, kun je je hier aanmelden.