Praktijkproducten

Methodes & vragenlijsten

Zorgprofessionals kunnen met behulp van door de AWVB onderzochte methodes en vragenlijsten het gedrag of de behoeften van mensen met een verstandelijke beperking in kaart brengen. We onderzoeken ook of bestaande methodes werken.