Academische werkplaats leven met een verstandelijke beperking

De Academische Werkplaats Leven met een verstandelijke beperking (AWVB) wil bijdragen aan de kwaliteit van leven en zorg voor mensen met een verstandelijke beperking en hun naasten. Samen met hen en met zorgprofessionals werken we aan kennisontwikkeling en kennisdeling. Op basis van wetenschappelijk onderzoek maken we toegankelijke en direct toepasbare producten voor de praktijk.

Meer over de AWVB

AWVB-homepage-header-uitsnede

Tien jaar AWVB, tien jaar onderzoek en praktijk

De AWVB zet zich al tien jaar in voor de verbinding tussen onderzoek en praktijk in de zorg voor mensen met een verstandelijke beperking. En dat vieren we!

Meer over ons 10-jarig jubileum

Onze thema's

Het onderzoek van de AWVB richt zich op vijf thema’s.
Waar wil je meer over weten?

Voor de praktijk

De AWVB vertaalt actuele kennis uit onderzoek in toegankelijke en direct toepasbare praktijkproducten, zodat nieuwe wetenschappelijke kennis zo snel mogelijk zijn weg vindt naar de praktijk.

Nieuws en agenda

Nieuws
Thema Eigen regie & ervaringsdeskundigheid-HR02_LinkedIn

Nieuw: training voor ervaringsdeskundigen over onderzoek doen

De AWVB vindt het belangrijk dat ervaringsdeskundigen meedenken en meewerken in de onderzoeken die (ook) over hen gaan. Daarom ontwikkelden we de nieuwe training ‘Ervaringsdeskundigheid in onderzoek’, waarin ervaringsdeskundigen met een verstandelijke beperking kennismaken met het doen van wetenschappelijk onderzoek. Wat is wetenschappelijk onderzoek? En uit welke stappen bestaat het? Dat leren ervaringsdeskundigen in de nieuwe training ‘Ervaringsdeskundigheid in onderzoek’ van de AWVB. Zij maken kennis met de verschillende onderzoeksfasen en gaan hiermee aan de slag. De ervaringsdeskundigen oefenen in de training ook met het stellen van (open) interviewvragen en doen een klein eigen onderzoek. De training is geschikt voor ervaringsdeskundigen die de opleiding tot ervaringsdeskundige hebben afgerond. Iemand met kennis en ervaring op het gebied van wetenschappelijk onderzoek kan de training geven, sámen met een ervaringsdeskundige co-trainer. De training is kosteloos beschikbaar en bestaat uit zes leerbijeenkomsten. Deze bijeenkomsten zijn uitgewerkt in een trainershandleiding, een co-trainershandleiding, een deelnemershandleiding en ondersteunende PowerPointpresentaties. Adviesraad De AWVB maakte de training in eerste instantie voor haar adviesraad. Daarin geven ervaringsdeskundigen regelmatig advies aan onderzoekers over hun onderzoeksvoorstellen. Alle leden van de AWVB-adviesraad volgden de training. Nu is de training beschikbaar voor alle ervaringsdeskundigen met een verstandelijke beperking. Ervaringsdeskundige Malu Bekers en lid van de adviesraad zegt over de training: “Ik heb veel geleerd over hoe onderzoek doen werkt en wat er allemaal bij komt kijken. De training was heel duidelijk en gestructureerd, en daardoor goed te volgen. Alle onderdelen van onderzoek doen kwamen in stapjes voorbij. We kregen de stof na afloop ook op papier, zodat je altijd iets terug kunt zoeken.” Over de AWVB De AWVB doet onderzoek met en voor mensen met een verstandelijke beperking. We ontwikkelen nieuwe kennis die we zoveel mogelijk delen, zodat die nieuwe kennis ook een plek krijgt in het onderwijs en de zorg. Ons doel is: betere zorg en ondersteuning en een betere kwaliteit van leven voor mensen met een verstandelijke beperking. Om daarmee hun plek in de samenleving te versterken. Ben je geïnteresseerd in de training Ervaringsdeskundigheid in onderzoek? Neem dan contact op met Luciënne Heerkens van de AWVB via awvb@tilburguniversity.edu Meer informatie
08-03-2023 Lees meer
Nieuws
Thema kwaliteitszorg & vakmanschap_LinkedIn

Training Begeleiders in Beeld her-erkend op niveau ‘eerste aanwijzingen voor effectiviteit’

De AWVB is trots! Onze training Begeleiders in Beeld is onlangs her-erkend op het niveau ‘eerste aanwijzingen voor effectiviteit’ door de Erkenningscommissie Gehandicaptenzorg. Begeleiders in de zorg voor mensen met een lichte tot ernstige verstandelijke beperking kunnen te maken krijgen met probleemgedrag. Zij kunnen hierdoor negatieve emoties en stress ervaren, wat weer doorwerkt op hun handelen en de interactie met de cliënt. De interventie Begeleiders in Beeld - ontwikkeld door prof. dr. Petri Embregts - geeft begeleiders handvatten om hun begeleiding en relatie met mensen met een verstandelijke beperking en probleemgedrag te verbeteren. Uit effectonderzoek naar Begeleiders in Beeld blijkt dat de training niet alleen zorgt voor meer bewustwording van het eigen gedrag van begeleiders, maar ook tot adequater handelen leidt. Begeleiders in Beeld is effectief gebleken op het verbeteren van de emotionele intelligentie van begeleiders. Ook gaan begeleiders na de training beter om met stressvolle situaties dan voor de training. En zijn zij beter in staat om passende ondersteuning te bieden die aansluit op de behoeften van mensen met een verstandelijke beperking en probleemgedrag. Naar het effect van de training op cliëntniveau start de AWVB vanaf mei 2023 een vervolgonderzoek. Begeleiders in Beeld is door de AWVB ondergebracht bij RINO Zuid en wordt vanuit hen in-company aangeboden bij zorgorganisaties. RINO Zuid biedt daarnaast een train-de-trainer-cursus aan voor orthopedagogen, basispsychologen, orthopedagoog-generalisten en GZ-psychologen. Meer informatie over de training Meer informatie over de her-erkenning
08-03-2023 Lees meer
Nieuws
Video-LFB-naar-de-Top

Ervaringsdeskundigen groeien door trainingen over talentontwikkeling

Naar de Top! is een trainingstraject van de LFB voor mensen met een verstandelijke beperking. De trainingen gaan over persoonlijke groei en talentontwikkeling. De Academische Werkplaats Leven met een verstandelijke beperking (AWVB) van Tilburg University deed onderzoek naar wat de trainingen hebben gebracht. Over de resultaten van het onderzoek is een filmpje gemaakt. In een van de trainingen worden ervaringsdeskundigen opgeleid tot trainer. Daarna kunnen zij bij hun eigen zorgorganisatie zelf trainingen geven aan andere mensen met een verstandelijke beperking. Samen met hun coach, met wie zij op een gelijkwaardige manier samenwerken. Kansen geven Ellis Jongerius is ervaringsdeskundige en directeur van de LFB, de belangenvereniging dóór en vóór mensen met een verstandelijke beperking. Ellis legt uit: “Wij leiden mensen met een (licht) verstandelijke beperking op tot ervaringsdeskundige. Als je mensen kansen geeft en traint, kan iedereen zijn talenten ontwikkelen. Het is mooi dat dit resultaat ook in het onderzoek goed naar voren komt. Hiermee kunnen we echt laten zien dat het trainingstraject werkt. En ook wat minder goed werkt.” Samen onderzoeken Mireille de Beer is ervaringsdeskundige en werkt als co-onderzoeker bij de Academische Werkplaats Leven met een verstandelijke beperking (AWVB) van Tilburg University. Mireille deed, samen met haar collega’s van de AWVB, onderzoek naar het trainingstraject Naar de Top! Zij interviewde de ervaringsdeskundige trainers en deelnemers in de vorm van een vlog. Ze vroeg hen wat de trainingen hen hebben gebracht. Mireille vertelt over haar rol als co-onderzoeker: “We begrijpen elkaar, ik spreek dezelfde taal. Dat opent deuren.” Resultaten Collega-onderzoeker Marieke Westerman van de AWVB vertelt: “Door het trainingstraject hebben de ervaringsdeskundige trainers zich ontwikkeld. Zij konden iets betekenen voor anderen met een verstandelijke beperking. En ze voelden zich verbonden en gelijkwaardig met deelnemers, andere trainers en coaches. De deelnemers staan door de trainingen sterker in hun schoenen. Zij kunnen beter hun grenzen aangeven en eigen regie pakken.” Over de resultaten is naast het filmpje eerder ook een infographic gemaakt. Meerwaarde Petri Embregts, hoogleraar van de AWVB zegt: “Het heeft een grote meerwaarde als ervaringsdeskundigen van elkaar kunnen leren in een trainingstraject zoals Naar de Top! En het is van betekenis dat onderzoekers en ervaringsdeskundige co-onderzoekers samen onderzoek doen naar de waarde van juist deze trainingen.” Klik hier voor het filmpje 
02-02-2023 Lees meer