Academische werkplaats leven met een verstandelijke beperking

De Academische Werkplaats Leven met een verstandelijke beperking (AWVB) wil bijdragen aan de kwaliteit van leven en zorg voor mensen met een verstandelijke beperking en hun naasten. Samen met hen en met zorgprofessionals werken we aan kennisontwikkeling en kennisdeling. Op basis van wetenschappelijk onderzoek maken we toegankelijke en direct toepasbare producten voor de praktijk.

Meer over de AWVB

AWVB-homepage-header-uitsnede

Tien jaar AWVB, tien jaar onderzoek en praktijk

De AWVB zet zich al (meer dan) tien jaar in voor de verbinding tussen onderzoek en praktijk in de zorg voor mensen met een verstandelijke beperking. En dat vierden we!

Meer over ons 10-jarig jubileum

Onze thema's

Het onderzoek van de AWVB richt zich op vier thema’s.
Waar wil je meer over weten?

Voor de praktijk

De AWVB vertaalt actuele kennis uit onderzoek in toegankelijke en direct toepasbare praktijkproducten, zodat nieuwe wetenschappelijke kennis zo snel mogelijk zijn weg vindt naar de praktijk.

Nieuws en agenda

Nieuws
Makkelijk lezen_Over de AWVB_onderzoeksthema’s

AWVB start 2024 met twee promoties

Het nieuwe jaar begint bij de AWVB goed met twee promoties. Op vrijdag 2 februari om 13.30 uur verdedigt Marloes Thalen (AWVB/Philadelphia) haar proefschrift over de ondersteuningsbehoeften van ouderen met een verstandelijke beperking. De andere openbare verdediging is op vrijdag 23 februari. Dan verdedigt Marion Kersten (AWVB/VGN), ook om 13.30 uur, haar proefschrift over het verbeteren van kennismanagement in zorgorganisaties. Traditiegetrouw zal er voorafgaand aan beide promoties een themaochtend plaatsvinden met boeiende sprekers. Op vrijdag 2 februari verdedigt Marloes Thalen haar proefschrift ‘Welcome to my world. Support needs of ageing people with intellectual disabilities’. Op vrijdag 23 februari verdedigt Marion Kersten haar proefschrift \'Making knowledge work. Factors, strategies and leadership to improve sharing and application of knowledge in the care and support for people with intellectual disabilities\'. Beide openbare verdedigingen vinden plaats om 13.30 uur in de aula van Tilburg University (Cobbenhagen gebouw) en zijn ook te volgen via een live stream (klik op de titel van het proefschrift). Themaochtenden Traditiegetrouw zal er voorafgaand aan beide promoties een themaochtend plaatsvinden met boeiende sprekers. Dr. Dederieke Maes-Festen verzorgt tijdens de themaochtend op 2 februari een lezing over een breder perspectief op de ondersteuningsbehoeften van ouderen met een verstandelijke beperking. Professor Wilma van der Scheer spreekt op 23 februari over leiderschap en kennisbeleid. De AWVB is verheugd dat beide sprekers bereid zijn bij te dragen aan deze bijzondere gebeurtenissen. We nodigen je van harte uit om een van de themaochtenden bij te wonen. Heb je interesse, laat het ons weten via awvb@tilburguniversity.edu. In de eerste week van januari ontvang je meer informatie over de programma\'s, locaties en hoe je je kunt aanmelden.
06-12-2023 Lees meer
Nieuws
sterker-dan-de-kick

Subsidie voor onderzoek naar doorontwikkeling ‘Sterker dan de kick’

De AWVB heeft onlangs een nieuwe subsidie ontvangen van ZonMw voor het voortzetten van onderzoek naar de doorontwikkeling van de interventie Sterker dan de kick. Deze training is ontwikkeld om mensen met een licht verstandelijke beperking of zwakbegaafdheid te motiveren tot gedragsverandering bij een verslaving, zodat ze niet terugvallen in oude gewoontes. Na het volgen van de training Sterker dan de kick laten deelnemers een kwalitatief betere motivatie zien dan voor de training. De interventie is als ‘theoretisch goed onderbouwd’ beoordeeld door de erkenningscommissie Langdurige zorg van Vilans, inclusief een her-erkenning in 2020. De nieuwe subsidie stelt ons in staat om een belangrijke stap te zetten van ‘theoretisch onderbouwde’ naar ‘bewezen effectieve’ interventie. Binnen dit driejarige project gaan we een gerandomiseerd gecontroleerd effectonderzoek (RCT) uitvoeren onder 120 deelnemers. We zijn bijzonder blij met deze kans om ‘Sterker dan de kick’ verder te ontwikkelen en kijken ernaar uit om dit project samen met al onze partners uit te gaan voeren.
06-12-2023 Lees meer
Nieuws
kennisdeling in binnen- en buitenland

Ook na ‘AWVB on tour’ kennisdeling in binnen- en buitenland

Ook na afronding van de succesvolle ‘AWVB on tour’ langs aangesloten partnerorganisaties, blijft de AWVB het land in trekken om bij partner- en andere (zorg)organisaties kennis te delen over onze onderzoeken naar het leven van en de zorg voor mensen met een verstandelijke beperking en hun naasten. Regelmatig verzorgen we ook presentaties voor een buitenlands publiek, zoals recent in Turkije en Indonesië. Hieronder een greep uit onze bijdragen in binnen- en buitenland van de afgelopen novembermaand. Onderzoeker Wouter de Wit van de AWVB sprak op het World Association for Sexual Health (WAS)-congres in Antalya, Turkije over zijn onderzoek naar gezonde seksualiteit. Daarbij stond de vraag centraal wat gezonde seksualiteit is volgens mensen met een licht verstandelijke beperking, hun naasten en begeleiders. Deze wetenschap draagt bij aan het ontwikkelen van seksuele ondersteuning en voorlichting, aangepast aan de wensen en behoeften van mensen met een licht verstandelijke beperking zelf. Op 3 november verzorgde onderzoeker Pála Kúld van de AWVB een presentatie tijdens een symposium van de Nederlandse Rett Syndroom Vereniging (NRSV) over hoe zorgprofessionals en naasten de zelfbepaling van mensen met zeer of ernstig meervoudige beperkingen kunnen ondersteunen. Zij ging in op de resultaten van deze deelstudie binnen haar promotieonderzoek. Deze zijn ook samengevat in een factsheet. Op het symposium Inclusief Onderzoek van het Fontys Centre of Expertise Health in Eindhoven gaven onderzoeker Sanne Giesbers, ervaringsdeskundige Kim Beenhakker en kennismanager Luciënne Heerkens van de AWVB op 7 november een workshop over de waarde van ervaringsdeskundigheid in een adviesraad voor wetenschappelijk onderzoek. Het publiek bestond uit onderzoekers, studenten, docenten, professionals die (gezondheidszorg)dienstverlening ontwikkelen of aanbieden en andere geïnteresseerden. Petri Embregts en Noud Frielink van de AWVB hadden op 17 november het genoegen om een online gastcollege te mogen verzorgen binnen het vak ‘Psychology of Disaster and Crisis’ van de psychologische faculteit aan de Universitas Gadjah Mada (UGM), Yogyakarta, Indonesië. Zij vertelden over hun onderzoek naar de ervaringen van mensen met een verstandelijke beperking in Oekraïne tijdens de eerste maanden van de Russische invasie. Daarna ontstond een boeiende discussie met de aanwezige studenten over het belang van een inclusieve benadrukking van rampen en crises. Hier lees je meer over de resultaten van het onderzoek. Op 30 november verzorgde AWVB-onderzoeker Cathelijn Oudshoorn een goed bezochte online workshop over e-health in de gehandicaptenzorg tijdens de bijeenkomst ‘Disability & Technology’ in de aanloop naar het internationale IASSIDD-congres Chicago (5-8 augustus 2024, Chicago). IASSIDD staat voor International Assocation for the Scientific Study of Intellectual and Developmental Disabilities. Onderzoek, kennisdeling én producten Vanuit de AWVB zijn we blij dat we onder andere via kennisdeling mogen en kunnen bijdragen aan het optimaliseren van de zorg en ondersteuning voor mensen met een verstandelijke beperking. We komen graag langs bij zorgorganisaties en andere geïnteresseerden om over onze recente, wetenschappelijke onderzoeken te praten. Bijvoorbeeld onderzoek naar ontwikkelingen als complexe zorg, eigen regie, ervaringsdeskundigheid en technologie. Naast onderzoek en kennisdeling ontwikkelen we op basis van nieuwe wetenschappelijke inzichten ook toegankelijke en direct toepasbare producten voor de zorgpraktijk en het onderwijs.
06-12-2023 Lees meer