Lopend onderzoek

Beter benutten ervaringsdeskundigheid

Door de kennis en kunde van mensen met een verstandelijke beperking en hun netwerk (ouders, broers/zussen, vrijwilligers) optimaal te benutten en hen gelijkwaardig en effectief te betrekken bij de zorg, kan zorg en ondersteuning ook daadwerkelijk beter aansluiten op hun behoeften. Doel van dit onderzoeksproject is inzicht te krijgen in wat mensen met een verstandelijke beperking zelf, en hun netwerk, nodig hebben voor een goede kwaliteit van leven. En hoe de zorgorganisatie daarbij kan aansluiten. Ook worden goede voorbeelden van samenwerking tussen mensen met een verstandelijke beperking, hun netwerk en zorgprofessionals in kaart gebracht. De werkzame elementen van deze samenwerking kunnen uiteindelijk, gebundeld, als gids of tool fungeren voor andere zorgaanbieders.

Onderzoekers
  • Dr. Sanne Giesbers
  • Sanne-Giesbers-portret
Begeleiders
  • Prof. dr. Petri Embregts
  • Professor Petri Embregts van Tranzo/AWVB, verbonden aan Tilburg University.