Terug

Samenwerking

De AWVB is een structureel en duurzaam samenwerkingsverband tussen:

  • 17 zorgorganisaties voor mensen met een verstandelijke beperking:
    Amarant, Amerpoort, ASVZ, Cello, Dichterbij, Elver, Koraal, Lunet, ORO, Prisma, SDW, Severinus, Sherpa, S&L Zorg, SWZ Zorg, Tragel, Zuidwester
  • De landelijke belangenvereniging dóór en vóór mensen met een licht verstandelijke beperking LFB
  • Tilburg University (Tranzo, School of Social and Behavioral Sciences)

Vanuit deze nauwe samenwerking komt de AWVB tot kennisvragen die van belang zijn voor zowel praktijk als wetenschap. Het gezamenlijke onderzoek is gekoppeld aan de bijzondere leerstoel ‘Mensen met een verstandelijke beperking: Psychopathologie en behandeling’ van hoogleraar Petri Embregts. Zij geeft leiding aan de AWVB.

De AWVB is een open samenwerkingsverband. Eventueel toekomstige partners kunnen aansluiten.

Onze partners

Structuur

De samenwerkingspartners van de AWVB zijn vertegenwoordigd in een stuurgroep en een coördinerende werkgroep:

  • De stuurgroep bestaat uit bestuurders van de aangesloten zorgorganisaties, de manager en een ervaringsdeskundige van belangenvereniging LFB, de departementsvoorzitter van Tranzo en de leerstoelhouder. Zij overleggen en besluiten over de strategische koers van de AWVB.
  • De coördinerende werkgroep bestaat uit zogenaamde portefeuillehouders kennisbeleid van iedere aangesloten zorgorganisatie en een afgevaardigde van de belangenvereniging LFB. Er vindt op managementniveau afstemming plaats over kennisbeleid. De leden zorgen voor de verbinding tussen wetenschap en praktijk. Ze vormen een ‘linking pin’ tussen hun bestuurder (lid van de stuurgroep) en de onderzoekers, die vanuit hun organisatie bij de AWVB zijn aangesteld. En tussen de AWVB en hun eigen zorgorganisatie, waarbinnen ze vragen uitzetten en data verzamelen.

Naast structurele samenwerking met de aangesloten partners binnen de AWVB werken we samen met opleidingsinstituten zoals RINO Zuid, hogescholen en ROC’s om nieuwe kennis een plek te geven in het onderwijs. Samenwerking is in alle gevallen gelieerd aan de bijzondere leerstoel van hoogleraar Petri Embregts.

De AWVB is ook aangesloten bij de Associatie van Academische Werkplaatsen Verstandelijke Beperkingen. Professor Petri Embregts is voorzitter van deze Associatie, waarin de Academische Werkplaatsen VB hun krachten bundelen en samen bijdragen aan het verbeteren van de kwaliteit van zorg en ondersteuning aan mensen met beperkingen in de langdurige zorg, en aan het versterken van hun positie in de samenleving. Gezamenlijk bevorderen de werkplaatsen een landelijke en dynamische infrastructuur voor het ontwikkelen, delen en toepassen van kennis.