Lopend onderzoek

Gelijke kansen, reële mogelijkheden: participatie van mensen met een verstandelijke beperking in beeld

Dit promotieonderzoek richt zich op (duurzame) arbeidsparticipatie van mensen met een verstandelijke beperking. De onderzoeker gaat onder meer in op de waarde die mensen met een verstandelijke beperking zelf en hun naasten toekennen aan arbeid.

Onderzoekers
  • Drs. Moniek Voermans
  • Moniek-Voermans-portret
Begeleiders
  • Prof. dr. Petri Embregts
  • Prof. dr. Ton Wilthagen
  • Petri-TU-portret
  • Ton-Wilthagen-portret
Partners
  • Amarant2