Terug

Veelgestelde vragen lesmodules

1. Waarom maakt de AWVB lesmodules?

De AWVB ontwikkelt nieuwe kennis als antwoord op (kennis)vragen uit de zorgpraktijk. Die nieuwe kennis willen we beschikbaar maken voor de praktijk. Dat doen we – onder andere – in de vorm van lesmodules. Deze lesmodules zijn ontwikkeld op basis van wetenschappelijke kennis uit een (promotie)onderzoek.

2. Voor wie zijn de lesmodules bedoeld?

De lesmodules zijn ontwikkeld voor studenten van mbo-zorgopleidingen (richting zorg en welzijn) en voor professionals die al in de zorg werken (bij- en nascholing).

Mbo-docenten die toekomstige zorgprofessionals opleiden en trainers/opleidingsfunctionarissen bij interne academies van zorgorganisaties, kunnen de modules opvragen.

3. Zijn er kosten en verplichtingen verbonden aan de lesmodules?

Er zijn geen kosten verbonden aan het aanschaffen en gebruiken van de lesmodules. Net als bij alle andere kennisproducten van de AWVB zijn er wel gebruiksvoorwaarden van toepassing. Deze zijn hier te lezen.

4. Hoe maakt de AWVB van kennis uit wetenschappelijk onderzoek een lesmodule op mbo-niveau?

Daarvoor werken we samen met een ervaren mbo-docent.

Als een wetenschappelijk (promotie)onderzoek is afgerond, bespreken de onderzoeker en de mbo-docent welke kennis uit dat onderzoek relevant is voor het werk van een begeleider en aansluit bij de lesstof. Deze kennis integreren we in de lesmodule.

De mbo-docent vertaalt de wetenschappelijke kennis samen met de onderzoeker in leerdoelen, kijkt hoeveel lessen nodig zijn om de leerdoelen te halen, hoe je de leerdoelen toetst, wat passende werkvormen zijn en bewaakt de aansluiting op het kwalificatiedossier.

5. Zit alle wetenschappelijke kennis over een bepaald thema in een lesmodule?

Nee, zie ook het antwoord op vraag 4. De lesmodules zijn ontwikkeld op basis van kennis uit een afgerond onderzoeksproject van de AWVB, die relevant is voor het werk van een begeleider.

De lesmodule ‘Verslaving’ gaat bijvoorbeeld over het de impact van de onbeheersbare drang bij mensen met een verslaving. En hoe mensen met een (licht) verstandelijke beperking en verslavingsproblematiek gemotiveerd kunnen worden om hun gedrag te veranderen. Kennis over andere aspecten rondom verslaving – bijvoorbeeld over de gevolgen voor iemands gezondheid – zit niet in deze module.

6. Hoe weet ik op welke manier een lesmodule aansluit bij het kwalificatiedossier?

In de bijlagen van iedere lesmodule is aangegeven hoe de module aansluit bij het kwalificatiedossier van de belangrijkste mbo-opleidingen in zorg en welzijn:

-Verzorgende IG niveau 3
-Verpleegkundige niveau 4
-Begeleider maatschappelijke zorg niveau 3
-Persoonlijk begeleider maatschappelijke zorg niveau 4

7. Hoe kan ik de lesmodules opvragen?

Je kunt de gewenste lesmodules hier downloaden.