Terug

Werkwijze

De AWVB werkt aan kennisontwikkeling en onderscheidt daarbij vijf thema’s:
• Eigen regie en ervaringsdeskundigheid
• Familie
• Kwaliteitszorg en vakmanschap
• E-health
Complexe zorg

Onderzoek

Binnen deze thema’s doen de AWVB en haar samenwerkingspartners praktijkgericht onderzoek. We doen geen onderzoek naar de praktijk en mensen met een verstandelijke beperking: we doen onderzoek met de praktijk en mensen met een verstandelijke beperking. We bepalen samen met wetenschappers, zorgprofessionals uit de praktijk en ervaringsdeskundigen welke onderwerpen belangrijk zijn en waar kennis ontbreekt. Bijvoorbeeld het vergroten van autonomie, regie en keuzemogelijkheden van mensen met een verstandelijke beperking, ervaringsdeskundigheid, (arbeids)participatie en de mogelijkheden van e-health.

Verbinding met praktijk

De verbinding tussen praktijk en wetenschap krijgt bij de AWVB onder andere vorm door de inzet van ‘science practitioners’. Zij combineren hun werk in de zorgpraktijk (bijvoorbeeld als gedragsdeskundige of behandelaar) met het doen van (promotie)onderzoek binnen Tilburg University. Ervaringsdeskundigen leggen we niet alleen vragen voor; ze werken ook mee als co-onderzoeker.

De AWVB vertaalt de kennis uit onderzoek vervolgens naar toegankelijke producten voor de zorgpraktijk en het onderwijs. Zoals digitale tools, video’s, factsheets, methodes, handboeken, trainingen en lesmodules. Ook delen we de nieuw ontwikkelde kennis in (thema)bijeenkomsten. Zodat mensen met een verstandelijke beperking, hun naasten en (toekomstige) professionals er gebruik van kunnen maken.