k&v_uitsnede
Thema

Kwaliteitszorg & vakmanschap Kwaliteitszorg & vakman-schap

Voldoende gekwalificeerd personeel is een groot goed in de zorg voor mensen met een verstandelijke beperking. Het stimuleren van de professionele ontwikkeling is dan ook belangrijk. We onderzoeken hoe begeleiders, gedragsdeskundigen en andere zorgprofessionals de kwaliteit van hun ondersteuning vanuit optimaal vakmanschap kunnen vormgeven. En we kijken welke vormen van begeleiding en behandeling effectief zijn in de zorg voor mensen met een verstandelijke beperking.

Afgeronde onderzoeken

Benieuwd naar onze afgeronde onderzoeken over dit thema?

De AWVB doet al langer onderzoek naar hoe professionals in de zorg voor mensen met een verstandelijke beperking de kwaliteit van de ondersteuning vanuit optimaal vakmanschap kunnen vormgeven en welke vormen van begeleiding en behandeling effectief zijn.

Lees meer