Terug

Missie en visie

De AWVB wil bijdragen aan het verbeteren van de kwaliteit van leven van mensen met een verstandelijke beperking en het optimaliseren van de zorg voor en ondersteuning aan mensen met een verstandelijke beperking. Om daarmee hun plek in de samenleving te versterken. “Dat doen we door samen met onze partners wetenschappelijk onderzoek vorm te geven, maar ook door de resultaten ervan toepasbaar te maken voor de praktijk. We ontwikkelen en delen kennis over mensen met een verstandelijke beperking naar aanleiding van de vragen die zij zelf, hun naasten of zorgprofessionals hebben”, aldus hoogleraar Petri Embregts, die leidinggeeft aan de AWVB.

Petri Embregts: “Ons uitgangspunt is dat wetenschappelijke kennis, professionele kennis en ervaringskennis gelijkwaardig zijn aan elkaar. Het onderzoek van de AWVB vindt dan ook plaats in co-creatie met mensen met een verstandelijke beperking, hun naasten en zorgprofessionals. Het is daarbij belangrijk dat nieuwe wetenschappelijke kennis een plek krijgt in de praktijk: in training en onderwijs, in de begeleiding door professionals en in het leven van mensen met een verstandelijke beperking zelf en hun naasten.” Embregts schreef hierover in 2017 het artikel ‘Kennisontwikkeling en kennisdeling in gelijkwaardige verbinding tussen wetenschap en praktijk’ voor het Nederlands Tijdschrift voor de Zorg aan mensen met verstandelijke beperkingen (NTz).

Uitgangspunten

Verbinding
Aan het onderzoek binnen de AWVB ligt een zorgethisch perspectief ten grondslag, waarbij de verbinding met mensen met een verstandelijke beperking en hun naasten vanuit persoonlijke betrokkenheid en medemenselijkheid voorwaarde is voor professionaliteit. Uitgangspunt daarbij is dat de kwaliteit van zorg en ondersteuning in zijn meest wezenlijke vorm plaatsvindt in een betekenisvolle relatie tussen de persoon met een verstandelijke beperking, zijn of haar naaste(n) en de zorgprofessional(s).

Drie gelijkwaardige kennisbronnen
De werkwijze van de AWVB is gebaseerd op haar visie dat ervaringskennis (van mensen met een verstandelijke beperking en hun naasten), professionele kennis (van zorgprofessionals) en wetenschappelijke kennis (van onderzoekers) gelijkwaardige kennisbronnen zijn. De AWVB benut alle drie de kennisbronnen bij alle activiteiten die ze uitvoert.

Co-creatie
De AWVB streeft ernaar om kennis van mensen met een verstandelijke beperking en hun naasten, zorgprofessionals en onderzoekers samen te brengen en via co-creatie te werken aan succesvolle kennisontwikkeling en kennisdeling.

Kennisontwikkeling en kennisdeling
De AWVB voert wetenschappelijk onderzoek uit en deelt daaruit voortkomende nieuwe kennis met de praktijk. Hiermee faciliteert de AWVB implementatie van nieuwe kennis in de praktijk en draagt ze bij aan ontmoeting op inhoud en wederzijds inspireren en enthousiasmeren.