Terug

Nieuws en agenda

Via onderstaande nieuwsberichten en agenda-items houden we je op de hoogte van actuele zaken op het gebied van onze onderzoeken, praktijkproducten, lesmodules, publicaties en evenementen.

 

Nieuws

Nieuws
Thema Eigen regie & ervaringsdeskundigheid-HR02_LinkedIn

Nieuw: training voor ervaringsdeskundigen over onderzoek doen

De AWVB vindt het belangrijk dat ervaringsdeskundigen meedenken en meewerken in de onderzoeken die (ook) over hen gaan. Daarom ontwikkelden we de nieuwe training ‘Ervaringsdeskundigheid in onderzoek’, waarin ervaringsdeskundigen met een verstandelijke beperking kennismaken met het doen van wetenschappelijk onderzoek. Wat is wetenschappelijk onderzoek? En uit welke stappen bestaat het? Dat leren ervaringsdeskundigen in de nieuwe training ‘Ervaringsdeskundigheid in onderzoek’ van de AWVB. Zij maken kennis met de verschillende onderzoeksfasen en gaan hiermee aan de slag. De ervaringsdeskundigen oefenen in de training ook met het stellen van (open) interviewvragen en doen een klein eigen onderzoek. De training is geschikt voor ervaringsdeskundigen die de opleiding tot ervaringsdeskundige hebben afgerond. Iemand met kennis en ervaring op het gebied van wetenschappelijk onderzoek kan de training geven, sámen met een ervaringsdeskundige co-trainer. De training is kosteloos beschikbaar en bestaat uit zes leerbijeenkomsten. Deze bijeenkomsten zijn uitgewerkt in een trainershandleiding, een co-trainershandleiding, een deelnemershandleiding en ondersteunende PowerPointpresentaties. Adviesraad De AWVB maakte de training in eerste instantie voor haar adviesraad. Daarin geven ervaringsdeskundigen regelmatig advies aan onderzoekers over hun onderzoeksvoorstellen. Alle leden van de AWVB-adviesraad volgden de training. Nu is de training beschikbaar voor alle ervaringsdeskundigen met een verstandelijke beperking. Ervaringsdeskundige Malu Bekers en lid van de adviesraad zegt over de training: “Ik heb veel geleerd over hoe onderzoek doen werkt en wat er allemaal bij komt kijken. De training was heel duidelijk en gestructureerd, en daardoor goed te volgen. Alle onderdelen van onderzoek doen kwamen in stapjes voorbij. We kregen de stof na afloop ook op papier, zodat je altijd iets terug kunt zoeken.” Over de AWVB De AWVB doet onderzoek met en voor mensen met een verstandelijke beperking. We ontwikkelen nieuwe kennis die we zoveel mogelijk delen, zodat die nieuwe kennis ook een plek krijgt in het onderwijs en de zorg. Ons doel is: betere zorg en ondersteuning en een betere kwaliteit van leven voor mensen met een verstandelijke beperking. Om daarmee hun plek in de samenleving te versterken. Ben je geïnteresseerd in de training Ervaringsdeskundigheid in onderzoek? Neem dan contact op met Luciënne Heerkens van de AWVB via awvb@tilburguniversity.edu Meer informatie
08-03-2023 Lees meer
Nieuws
Thema kwaliteitszorg & vakmanschap_LinkedIn

Training Begeleiders in Beeld her-erkend op niveau ‘eerste aanwijzingen voor effectiviteit’

De AWVB is trots! Onze training Begeleiders in Beeld is onlangs her-erkend op het niveau ‘eerste aanwijzingen voor effectiviteit’ door de Erkenningscommissie Gehandicaptenzorg. Begeleiders in de zorg voor mensen met een lichte tot ernstige verstandelijke beperking kunnen te maken krijgen met probleemgedrag. Zij kunnen hierdoor negatieve emoties en stress ervaren, wat weer doorwerkt op hun handelen en de interactie met de cliënt. De interventie Begeleiders in Beeld - ontwikkeld door prof. dr. Petri Embregts - geeft begeleiders handvatten om hun begeleiding en relatie met mensen met een verstandelijke beperking en probleemgedrag te verbeteren. Uit effectonderzoek naar Begeleiders in Beeld blijkt dat de training niet alleen zorgt voor meer bewustwording van het eigen gedrag van begeleiders, maar ook tot adequater handelen leidt. Begeleiders in Beeld is effectief gebleken op het verbeteren van de emotionele intelligentie van begeleiders. Ook gaan begeleiders na de training beter om met stressvolle situaties dan voor de training. En zijn zij beter in staat om passende ondersteuning te bieden die aansluit op de behoeften van mensen met een verstandelijke beperking en probleemgedrag. Naar het effect van de training op cliëntniveau start de AWVB vanaf mei 2023 een vervolgonderzoek. Begeleiders in Beeld is door de AWVB ondergebracht bij RINO Zuid en wordt vanuit hen in-company aangeboden bij zorgorganisaties. RINO Zuid biedt daarnaast een train-de-trainer-cursus aan voor orthopedagogen, basispsychologen, orthopedagoog-generalisten en GZ-psychologen. Meer informatie over de training Meer informatie over de her-erkenning
08-03-2023 Lees meer
Nieuws
Video-LFB-naar-de-Top

Ervaringsdeskundigen groeien door trainingen over talentontwikkeling

Naar de Top! is een trainingstraject van de LFB voor mensen met een verstandelijke beperking. De trainingen gaan over persoonlijke groei en talentontwikkeling. De Academische Werkplaats Leven met een verstandelijke beperking (AWVB) van Tilburg University deed onderzoek naar wat de trainingen hebben gebracht. Over de resultaten van het onderzoek is een filmpje gemaakt. In een van de trainingen worden ervaringsdeskundigen opgeleid tot trainer. Daarna kunnen zij bij hun eigen zorgorganisatie zelf trainingen geven aan andere mensen met een verstandelijke beperking. Samen met hun coach, met wie zij op een gelijkwaardige manier samenwerken. Kansen geven Ellis Jongerius is ervaringsdeskundige en directeur van de LFB, de belangenvereniging dóór en vóór mensen met een verstandelijke beperking. Ellis legt uit: “Wij leiden mensen met een (licht) verstandelijke beperking op tot ervaringsdeskundige. Als je mensen kansen geeft en traint, kan iedereen zijn talenten ontwikkelen. Het is mooi dat dit resultaat ook in het onderzoek goed naar voren komt. Hiermee kunnen we echt laten zien dat het trainingstraject werkt. En ook wat minder goed werkt.” Samen onderzoeken Mireille de Beer is ervaringsdeskundige en werkt als co-onderzoeker bij de Academische Werkplaats Leven met een verstandelijke beperking (AWVB) van Tilburg University. Mireille deed, samen met haar collega’s van de AWVB, onderzoek naar het trainingstraject Naar de Top! Zij interviewde de ervaringsdeskundige trainers en deelnemers in de vorm van een vlog. Ze vroeg hen wat de trainingen hen hebben gebracht. Mireille vertelt over haar rol als co-onderzoeker: “We begrijpen elkaar, ik spreek dezelfde taal. Dat opent deuren.” Resultaten Collega-onderzoeker Marieke Westerman van de AWVB vertelt: “Door het trainingstraject hebben de ervaringsdeskundige trainers zich ontwikkeld. Zij konden iets betekenen voor anderen met een verstandelijke beperking. En ze voelden zich verbonden en gelijkwaardig met deelnemers, andere trainers en coaches. De deelnemers staan door de trainingen sterker in hun schoenen. Zij kunnen beter hun grenzen aangeven en eigen regie pakken.” Over de resultaten is naast het filmpje eerder ook een infographic gemaakt. Meerwaarde Petri Embregts, hoogleraar van de AWVB zegt: “Het heeft een grote meerwaarde als ervaringsdeskundigen van elkaar kunnen leren in een trainingstraject zoals Naar de Top! En het is van betekenis dat onderzoekers en ervaringsdeskundige co-onderzoekers samen onderzoek doen naar de waarde van juist deze trainingen.” Klik hier voor het filmpje 
02-02-2023 Lees meer
Nieuws
Anton Dosen_Symposium_0138_300_1440pix

Emeritus professor Anton Došen overleden

Op 3 januari 2023 overleed em. prof. dr. Ante (Anton) Došen op 83-jarige leeftijd. Prof. Došen was als psychiater werkzaam bij Nieuw Spraeland (het huidige STEVIG, onderdeel van Dichterbij) en als bijzonder hoogleraar verbonden aan de Radboud Universiteit Nijmegen. Hij was een van de eersten in Nederland die het belang van de geestelijke gezondheid van mensen met een verstandelijke beperking onder de aandacht heeft gebracht. Waarbij hij de complexiteit van psychopathologie en gedragsproblemen bij juist deze groep mensen probeerde te begrijpen en verklaren. Als bijzondere erkenning van zijn werk heeft de Academische Werkplaats Leven met een verstandelijke beperking (AWVB, Tranzo, Tilburg University) in samenwerking met de Stichting Vrienden van Nieuw Spraeland en STEVIG (onderdeel Dichterbij) in de periode 2012 tot 2019 vijf keer de Anton Došen Scriptieprijs uitgereikt aan de beste universitaire masterscriptie op het gebied van psychopathologie en gedragsproblematiek bij mensen met een verstandelijke beperking. Het intellectuele gedachtengoed en de nalatenschap van prof. Anton Došen zal zowel in de wetenschap als in de klinische praktijk een inspiratiebron blijven voor velen. We wensen zijn vrouw, kinderen en kleinkinderen veel sterkte toe.
09-01-2023 Lees meer
Nieuws
Afbeelding-coronavirusklein

Covid-onderzoeken AWVB illustreren belang van ervaringskennis van naasten

De AWVB verrichtte tijdens de coronapandemie verschillende onderzoeken naar de impact van de pandemie op het leven van moeders en hun gezinnen met jonge en volwassen kinderen met een verstandelijke beperking. Samenwerking tussen zorgprofessionals en familie wordt steeds belangrijker. De onderzoeken laten de waarde zien van familie en andere naasten in de zorg en ondersteuning, door hun unieke kennis over de persoon met een verstandelijke beperking en zijn behoeften. Omdat de ervaringskennis van naasten zo’n belangrijk thema is, werkt de AWVB hieraan verder in het project Ervaringskennis van naasten. De coronapandemie heeft een vergrootglas gelegd op de thema’s die belangrijk zijn in de levens van gezinnen met jonge en volwassen kinderen met een verstandelijke beperking. De belangrijkste overstijgende thema’s uit de covid-onderzoeken naar de ervaringen van moeders uit deze gezinnen, zijn hieronder samengevat. Kwetsbaar Zo voelden moeders zich ten alle tijden verantwoordelijk voor het beschermen van het welzijn van hun kind met een verstandelijke beperking. Tijdens de coronapandemie ervaarden de moeders de kwetsbaarheid van hun kind in sterkere mate. Zij hadden een grote angst voor besmetting met het coronavirus. Een angst die extra gevoed werd door de beperkte IC-capaciteit en de daarmee samenhangende vraag of er voor hun kind wel plek zou zijn wanneer het ernstig ziek zou worden. Ook maakten moeders zich, zeker naarmate de coronapandemie langer duurde, steeds meer zorgen over de impact van het naleven van de coronamaatregelen. Zoals de invloed van het inperken van de sociale contacten op de kwaliteit van leven van hun kind. Het vinden van de balans tussen het beperken van het gezondheidsrisico enerzijds en het bevorderen van de kwaliteit van leven van hun kind anderzijds, was volgens de moeders een zoektocht. Rol en betrokkenheid familie Door de coronapandemie en -maatregelen brachten moeders meer tijd door met hun kinderen met een verstandelijke beperking. Deze (fysieke) nabijheid zorgde ervoor dat moeders reflecteerden op de wensen van hun kind en op de complexiteit en veranderlijkheid van hun rol en betrokkenheid bij het leven van hun kind. Moeders vonden het bijvoorbeeld ingewikkeld om zowel de wensen van hun kind als hun eigen wensen te wegen bij het maken van beslissingen. En ze werden zich bewust van hun veranderende rol naarmate hun kinderen ouder werden. De coronapandemie bevestigde voor de moeders ook het onmisbare karakter van familie in de zorg en ondersteuning voor mensen met een verstandelijke beperking. Door de unieke kennis van moeders en andere naasten over het kind en zijn behoeften. Tegelijkertijd bevestigde het wegvallen van de professionele ondersteuning tijdens de eerste lockdown (voorjaar 2020) eveneens de essentiële rol van zorgprofessionals en het belang van een goede samenwerking tussen familie en zorgprofessionals. Meer informatie over de onderzoeken (inclusief factsheets en publicaties): Ervaringen van mensen met een verstandelijke beperking, ouders en zorgprofessionals tijdens Covid-19 Betere kwaliteit van leven en zorg voor naasten en mensen met een verstandelijke beperking
05-12-2022 Lees meer
Nieuws
Foto Lesmodule Verslaving

Lesmodules AWVB ondersteunen zorgprofessionals bij uitdagingen in langdurige zorg

We staan voor grote uitdagingen in de langdurige zorg, waaronder de zorg voor mensen met een verstandelijke beperking. Het optimaal toerusten van (toekomstige) zorgprofessionals met nieuwe kennis kan helpend zijn. De lesmodules van de AWVB dragen daar aan bij. Om wetenschappelijke kennis voor onderwijs en praktijk toegankelijk en toepasbaar te maken, vertaalt de AWVB veel van haar kennis in gratis lesmodules op mbo-niveau voor zorgopleidingen en zorgorganisaties. Veelgestelde vragen inclusief antwoorden over de modules én een inkijkexemplaar zijn inmiddels te vinden op onze website. Ook brachten we onlangs een speciale nieuwsbrief uit voor onze onderwijsrelaties, met meer informatie over de lesmodules. Naar de lesmodules
23-11-2022 Lees meer

Agenda

3 apr

AWVB on tour bij Severinus

De AWVB bestaat 10 jaar! We vieren deze mijlpaal door in 2022 en 2023 een feestelijk bezoek te brengen aan de aangesloten partnerorganisaties uit ons samenwerkingsverband: de ‘AWVB on tour’. Want wie jarig is trakteert. Uiteraard op lekkers, maar vooral ook op de kennis die we de afgelopen jaren samen met onze praktijkpartners hebben ontwikkeld. Geen lustrumsymposium, maar een feestelijk en inhoudelijk maatwerkprogramma om de partnerorganisaties van de AWVB in het zonnetje te zetten. Dat is de gedachte achter ‘AWVB on tour’. In 2022 en 2023 verzorgt de AWVB bij haar partnerorganisaties voor mensen met een verstandelijke beperking een mini-symposium op maat. Iedere organisatie geeft zelf aan welk thema of welke thema’s daarin centraal staan. Dat geldt ook voor de vorm (lezingen en/of workshops) en wie daarbij aanwezig zijn. Dit kan uiteenlopen van cliënten(raden) en hun naasten tot managers en zorgprofessionals uit alle lagen van de organisatie. Belangrijke rol De bij de AWVB aangesloten partnerorganisaties spelen een belangrijke rol in de verbinding tussen wetenschap en praktijk. Hoogleraar Petri Embregts, die leidinggeeft aan de AWVB: “We doen geen onderzoek naar de praktijk en mensen met een verstandelijke beperking: we doen onderzoek samen met de praktijk en mensen met een verstandelijke beperking. We ontwikkelen en delen kennis over mensen met een verstandelijke beperking naar aanleiding van de vragen die zij zelf, hun naasten of zorgprofessionals hebben. Daarnaast vertalen we nieuwe kennis uit wetenschappelijk onderzoek in toegankelijke en direct toepasbare praktijkproducten.\"
5 apr

AWVB on tour bij Amerpoort en Sherpa

De AWVB bestaat 10 jaar! We vieren deze mijlpaal door in 2022 en 2023 een feestelijk bezoek te brengen aan de aangesloten partnerorganisaties uit ons samenwerkingsverband: de ‘AWVB on tour’. Want wie jarig is trakteert. Uiteraard op lekkers, maar vooral ook op de kennis die we de afgelopen jaren samen met onze praktijkpartners hebben ontwikkeld. Geen lustrumsymposium, maar een feestelijk en inhoudelijk maatwerkprogramma om de partnerorganisaties van de AWVB in het zonnetje te zetten. Dat is de gedachte achter ‘AWVB on tour’. In 2022 en 2023 verzorgt de AWVB bij haar partnerorganisaties voor mensen met een verstandelijke beperking een mini-symposium op maat. Iedere organisatie geeft zelf aan welk thema of welke thema’s daarin centraal staan. Dat geldt ook voor de vorm (lezingen en/of workshops) en wie daarbij aanwezig zijn. Dit kan uiteenlopen van cliënten(raden) en hun naasten tot managers en zorgprofessionals uit alle lagen van de organisatie. Belangrijke rol De bij de AWVB aangesloten partnerorganisaties spelen een belangrijke rol in de verbinding tussen wetenschap en praktijk. Hoogleraar Petri Embregts, die leidinggeeft aan de AWVB: “We doen geen onderzoek naar de praktijk en mensen met een verstandelijke beperking: we doen onderzoek samen met de praktijk en mensen met een verstandelijke beperking. We ontwikkelen en delen kennis over mensen met een verstandelijke beperking naar aanleiding van de vragen die zij zelf, hun naasten of zorgprofessionals hebben. Daarnaast vertalen we nieuwe kennis uit wetenschappelijk onderzoek in toegankelijke en direct toepasbare praktijkproducten.\"
6 apr

AWVB on tour bij Prisma

De AWVB bestaat 10 jaar! We vieren deze mijlpaal door in 2022 en 2023 een feestelijk bezoek te brengen aan de aangesloten partnerorganisaties uit ons samenwerkingsverband: de ‘AWVB on tour’. Want wie jarig is trakteert. Uiteraard op lekkers, maar vooral ook op de kennis die we de afgelopen jaren samen met onze praktijkpartners hebben ontwikkeld. Geen lustrumsymposium, maar een feestelijk en inhoudelijk maatwerkprogramma om de partnerorganisaties van de AWVB in het zonnetje te zetten. Dat is de gedachte achter ‘AWVB on tour’. In 2022 en 2023 verzorgt de AWVB bij haar partnerorganisaties voor mensen met een verstandelijke beperking een mini-symposium op maat. Iedere organisatie geeft zelf aan welk thema of welke thema’s daarin centraal staan. Dat geldt ook voor de vorm (lezingen en/of workshops) en wie daarbij aanwezig zijn. Dit kan uiteenlopen van cliënten(raden) en hun naasten tot managers en zorgprofessionals uit alle lagen van de organisatie. Belangrijke rol De bij de AWVB aangesloten partnerorganisaties spelen een belangrijke rol in de verbinding tussen wetenschap en praktijk. Hoogleraar Petri Embregts, die leidinggeeft aan de AWVB: “We doen geen onderzoek naar de praktijk en mensen met een verstandelijke beperking: we doen onderzoek samen met de praktijk en mensen met een verstandelijke beperking. We ontwikkelen en delen kennis over mensen met een verstandelijke beperking naar aanleiding van de vragen die zij zelf, hun naasten of zorgprofessionals hebben. Daarnaast vertalen we nieuwe kennis uit wetenschappelijk onderzoek in toegankelijke en direct toepasbare praktijkproducten.\"
8 jun

Community Familie

In deze community delen onderzoekers nieuwe kennis en inzichten uit recent wetenschappelijk onderzoek met zorgprofessionals, naasten en/of mensen met een verstandelijke beperking van de partnerorganisaties van de AWVB. Daarnaast halen de onderzoekers graag professionele en ervaringskennis bij hen op uit de praktijk. Kennisuitwisseling en leren van elkaar staan centraal, waarbij de focus ligt op de dialoog tussen zorgprofessionals, naasten en/of mensen met een verstandelijke beperking. Mail voor meer informatie en/of aanmelden naar awvb@tilburguniversity.edu 
13 jun

Community Ernstig meervoudige beperking (EMB)

In deze community delen onderzoekers nieuwe kennis en inzichten uit recent wetenschappelijk onderzoek met zorgprofessionals, naasten en/of mensen met een verstandelijke beperking van de partnerorganisaties van de AWVB. Daarnaast halen de onderzoekers graag professionele en ervaringskennis bij hen op uit de praktijk. Kennisuitwisseling en leren van elkaar staan centraal, waarbij de focus ligt op de dialoog tussen zorgprofessionals, naasten en/of mensen met een verstandelijke beperking. Mail voor meer informatie en/of aanmelden naar awvb@tilburguniversity.edu 
15 jun

Congres ‘Focus op onderzoek’

Het congres in de Eenhoorn in Amersfoort slaat een brug tussen wetenschappelijk onderzoek en de dagelijkse praktijk in zorg en ondersteuning voor mensen met een beperking. Het is de plek waar onderzoekers (universitair en niet-universitair), managers en professionals van zorginstellingen, beleidsfunctionarissen (ouder- en cliëntenorganisaties, brancheorganisaties en overheid), cliënten en naasten elkaar treffen. En het trefpunt waar zij wetenschappelijke ontwikkelingen en praktijkkennis met elkaar delen. De organisatie van deze achtste editie is in handen van de Kenniscoalitie Zorg voor mensen met een verstandelijke beperking, met de Associatie van Academische Werkplaatsen Verstandelijke Beperkingen als vaste partner. Focus op onderzoek staat sinds 1995 bekend als hét Nederlandse wetenschappelijke congres voor de gehandicaptensector. Aanmelden