AWVB-banner-HR02
Thema

Complexe zorg Complexe zorg

Mensen met een verstandelijke beperking hebben een verhoogde kans op complexe zorgvragen. Bijvoorbeeld omdat ze vaker moeilijk verstaanbaar gedrag laten zien dan mensen zonder een verstandelijke beperking. Onze onderzoeken binnen dit thema dragen bij aan meer kennis over de zorg aan mensen met een ernstig verstandelijke beperking en moeilijk verstaanbaar gedrag (EVB+) en aan mensen met een licht verstandelijke beperking en moeilijk verstaanbaar gedrag (LVB+). De onderzoeken richten zich bijvoorbeeld op hoe zorgprofessionals kunnen omgaan met complex gedrag, waarbij ook het perspectief van mensen met een verstandelijke beperking zelf en hun naasten wordt meegenomen.

Afgeronde onderzoeken

Benieuwd naar onze afgeronde onderzoeken over dit thema?

De AWVB doet al langer onderzoek naar complexe zorgvragen van mensen met een verstandelijke beperking en de manier waarop zorgprofessionals om kunnen gaan met complex gedrag.

Lees meer