Het belang van werkplekleren in de gehandicaptenzorg

Vanuit het onderzoeksthema ‘Kwaliteitszorg & vakmanschap’ heeft de AWVB – in samenwerking met het departement Human Resource Studies van Tilburg University en in opdracht van ZonMw – onderzoek gedaan naar werkplekleren in de gehandicaptenzorg. Over de resultaten is een eindrapport verschenen.

Voldoende gekwalificeerd personeel is een groot goed in de zorg voor mensen met een verstandelijke beperking. Het stimuleren van de professionele ontwikkeling is dan ook belangrijk. Bijvoorbeeld door werkplekleren.

Op verzoek van ZonMw heeft de AWVB, in samenwerking met het departement Human Resource Studies van Tilburg University, een overzicht samengesteld van in de praktijk gebruikte methoden om werkplekleren te stimuleren en ondersteunen in de zorg voor mensen met een beperking. De focus van het onderzoek lag op het bevorderen van kennis, competenties en attitudes die mbo-gediplomeerde zorgprofessionals nodig hebben bij het uitvoeren van hun vak.

Over de resultaten is een eindrapport verschenen.

Naar het eindrapport

Thema kwaliteitszorg & vakmanschap_LinkedIn