Subsidie voor onderzoek naar inzet mensen met verstandelijke beperking in gehandicaptenzorg

De AWVB heeft onlangs een subsidie ontvangen vanuit de Nederlandse Vereniging van Pedagogen en Onderwijskundigen (NVO) voor onderzoek naar het succesvol inzetten van mensen met een verstandelijke beperking in de zorg.

Een recente innovatie binnen de gehandicaptenzorg is het betrekken van mensen met een verstandelijke beperking om zorg en ondersteuning te bieden aan andere mensen met een verstandelijke beperking. Om de unieke kansen hiervan optimaal te benutten, is nieuwe kennis nodig. De AWVB is dan ook blij met de onlangs ontvangen subsidie vanuit de Nederlandse Vereniging van Pedagogen en Onderwijskundigen (NVO) voor onderzoek naar het succesvol inzetten van mensen met een verstandelijke beperking in de zorg. Op basis van de onderzoeksresultaten zal onder andere een handreiking worden ontwikkeld met concrete aanbevelingen.

Petri en ervaringsdeskundigen, Mireille, Kim en Ad bij Textielmuseum – verkleind