VWS verlengt subsidie voor onderzoek met 12 jaar

De AWVB is verheugd dat het ministerie van VWS het programma Academische Werkplaatsen Verstandelijke Beperkingen vanaf 1 januari 2025 verlengt.

De verlenging, inclusief bijbehorende structurele financiering, geldt voor 12 jaar. Hoogleraar Petri Embregts: “Dat is uitzonderlijk lang en geeft een blijk van waardering voor onze inzet en bijdrage aan de landelijke kennisinfrastructuur en het onderzoek voor mensen met een verstandelijke beperking. De AWVB zet het werk, samen met haar partnerorganisaties, met veel energie voort!”

Naar het persbericht

Professor Petri Embregts van Tranzo/AWVB, verbonden aan Tilburg University.