Lopend onderzoek

Pro: intensieve ondersteuning binnen een orthopedagogische behandelcontext

Drie zorgorganisaties ondersteunen 24 cliënten met een licht verstandelijke beperking, een complexe zorgvraag en een geschiedenis met veel uitplaatsingen volgens een nieuwe zorgvorm (Pro). Daarbij staat het bieden van onvoorwaardelijkheid en een zo gewoon mogelijk leven centraal. Het promotieonderzoek richt zich op het in kaart brengen van de resultaten en werkzame factoren van Pro. Het onderzoek vindt plaats op drie verschillende niveaus: het cliënt-, medewerkers- en organisatieniveau.

Onderzoekers
  • Drs. Suzanne Lokman
  • Suzanne-Lokman-portret
Begeleiders
  • Prof. dr. Petri Embregts
  • Prof. dr. Robert Didden
  • Petri-TU-portret
  • Robert-Didden
Partners
  • asvz-kleiner2
  • logo-Pluryn-lager
  • trajectum