Ook na ‘AWVB on tour’ kennisdeling in binnen- en buitenland

Ook na afronding van de succesvolle ‘AWVB on tour’ langs aangesloten partnerorganisaties, blijft de AWVB het land in trekken om bij partner- en andere (zorg)organisaties kennis te delen over onze onderzoeken naar het leven van en de zorg voor mensen met een verstandelijke beperking en hun naasten. Regelmatig verzorgen we ook presentaties voor een buitenlands publiek, zoals recent in Turkije en Indonesië. Hieronder een greep uit onze bijdragen in binnen- en buitenland van de afgelopen novembermaand.

Onderzoeker Wouter de Wit van de AWVB sprak op het World Association for Sexual Health (WAS)-congres in Antalya, Turkije over zijn onderzoek naar gezonde seksualiteit. Daarbij stond de vraag centraal wat gezonde seksualiteit is volgens mensen met een licht verstandelijke beperking, hun naasten en begeleiders. Deze wetenschap draagt bij aan het ontwikkelen van seksuele ondersteuning en voorlichting, aangepast aan de wensen en behoeften van mensen met een licht verstandelijke beperking zelf.

Op 3 november verzorgde onderzoeker Pála Kúld van de AWVB een presentatie tijdens een symposium van de Nederlandse Rett Syndroom Vereniging (NRSV) over hoe zorgprofessionals en naasten de zelfbepaling van mensen met zeer of ernstig meervoudige beperkingen kunnen ondersteunen. Zij ging in op de resultaten van deze deelstudie binnen haar promotieonderzoek. Deze zijn ook samengevat in een factsheet.

Op het symposium Inclusief Onderzoek van het Fontys Centre of Expertise Health in Eindhoven gaven onderzoeker Sanne Giesbers, ervaringsdeskundige Kim Beenhakker en kennismanager Luciënne Heerkens van de AWVB op 7 november een workshop over de waarde van ervaringsdeskundigheid in een adviesraad voor wetenschappelijk onderzoek. Het publiek bestond uit onderzoekers, studenten, docenten, professionals die (gezondheidszorg)dienstverlening ontwikkelen of aanbieden en andere geïnteresseerden.

Petri Embregts en Noud Frielink van de AWVB hadden op 17 november het genoegen om een online gastcollege te mogen verzorgen binnen het vak ‘Psychology of Disaster and Crisis’ van de psychologische faculteit aan de Universitas Gadjah Mada (UGM), Yogyakarta, Indonesië. Zij vertelden over hun onderzoek naar de ervaringen van mensen met een verstandelijke beperking in Oekraïne tijdens de eerste maanden van de Russische invasie. Daarna ontstond een boeiende discussie met de aanwezige studenten over het belang van een inclusieve benadrukking van rampen en crises. Hier lees je meer over de resultaten van het onderzoek.

Op 30 november verzorgde AWVB-onderzoeker Cathelijn Oudshoorn een goed bezochte online workshop over e-health in de gehandicaptenzorg tijdens de bijeenkomst ‘Disability & Technology’ in de aanloop naar het internationale IASSIDD-congres Chicago (5-8 augustus 2024, Chicago). IASSIDD staat voor International Assocation for the Scientific Study of Intellectual and Developmental Disabilities.

Onderzoek, kennisdeling én producten

Vanuit de AWVB zijn we blij dat we onder andere via kennisdeling mogen en kunnen bijdragen aan het optimaliseren van de zorg en ondersteuning voor mensen met een verstandelijke beperking. We komen graag langs bij zorgorganisaties en andere geïnteresseerden om over onze recente, wetenschappelijke onderzoeken te praten. Bijvoorbeeld onderzoek naar ontwikkelingen als complexe zorg, eigen regie, ervaringsdeskundigheid en technologie. Naast onderzoek en kennisdeling ontwikkelen we op basis van nieuwe wetenschappelijke inzichten ook toegankelijke en direct toepasbare producten voor de zorgpraktijk en het onderwijs.

kennisdeling in binnen- en buitenland