Nieuwe publicatie: ‘Van onderzoek naar beroepsonderwijs’

In de nieuwe AWVB-publicatie ‘Van onderzoek naar beroepsonderwijs’ delen we visies op de belangrijke verbinding tussen wetenschap en beroepsonderwijs.

Kennis uit wetenschappelijk onderzoek van de AWVB vindt zijn weg naar het beroepsonderwijs en de zorgpraktijk, onder meer via lesmodules op mbo-niveau voor (toekomstige) zorgprofessionals. Met de ontwikkeling van deze lesmodules, in unieke en structurele samenwerking met het mbo, verbindt de AWVB onder leiding van hoogleraar Petri Embregts wetenschap en beroepsonderwijs met elkaar. Deze verbinding is echter nog geen gemeengoed. In de nieuwe publicatie delen Petri Embregts, Frank Bluiminck (directeur MBO Raad) en Cecile Stallenberg (bestuurder Stichting Dichterbij en lid stuurgroep AWVB) hun visie op het nut en de noodzaak van samenwerking tussen universiteit en mbo. En wat dat oplevert voor het beroepsonderwijs.

Tijdens het gelijknamige en goedbezochte mini-symposium op 7 november 2023 nam Bluiminck bovendien de vijfde en nieuwste AWVB-lesmodule in ontvangst: ‘Belevingsgerichte zorg voor ouderen met een verstandelijke beperking’. Ook verzorgde Suzanne Verdonschot een boeiende lezing over het bouwen van een positief leerklimaat door samen te innoveren.

Naar de publicatie

Naar alle AWVB-lesmodules

HR_MiniSymposium_8_nieuws