Afgerond onderzoek

Uitdagende relaties

In dit proefschrift stond de professionele relatie van begeleiders met mensen met een verstandelijke beperking en gedragsproblemen centraal. Voor veel begeleiders is het een uitdaging om deze cliënten minder gedragsproblemen en meer welbevinden te laten ervaren. Binnen het onderzoek is een vragenlijst ontwikkeld (de SIG-B) om het interpersoonlijke en intrapersoonlijke gedrag van begeleiders te meten. Deze vragenlijst kan de basis vormen van verdere coaching en training.

Onderzoekers
  • Dr. Arno Willems
Begeleiders
  • Prof. dr. Petri Embregts
  • Prof. dr. Anna Bosman
  • Dr. Lex Hendriks
Partners
  • Koraal
Publicaties