AWVB verheugd over nieuwe subsidie voor onderzoek naar ervaringsdeskundigheid

De AWVB krijgt vanuit het ministerie van VWS een subsidie toegekend voor onderzoek naar het doorontwikkelen van kennis over de ervaringsdeskundigheid van mensen met een verstandelijke beperking en hun naasten. Met deze subsidie kan de AWVB haar bestaande expertise op het kernthema ervaringsdeskundigheid uitbreiden. Hoogleraar Petri Embregts van de AWVB: “We zijn trots op het toekennen van deze subsidie en de waardering die daaruit spreekt voor ons onderzoek naar waarde en mogelijkheden van ervaringsdeskundigheid.”

Binnen de zorg voor mensen met een verstandelijke beperking wordt steeds meer gebruik gemaakt van de ervaringskennis- en deskundigheid van mensen met een verstandelijke beperking zelf, maar in toenemende mate ook van hun naasten (familie). Embregts: “Door kennis en kunde van mensen met een verstandelijke beperking en hun naasten optimaal te benutten en naasten gelijkwaardig en effectief te betrekken bij de zorg voor mensen met een verstandelijke beperking, kan zorg en ondersteuning ook daadwerkelijk beter aansluiten op hun behoeften.” In het nieuwe onderzoeksproject staat de onderlinge samenwerking tussen mensen met een verstandelijke beperking, hun naasten en het netwerk om mensen met een verstandelijke beperking heen centraal. Tijdens hun deelname aan het onderzoek krijgen de deelnemers de vraag om vanuit hun eigen ervaringskennis- en deskundigheid te reflecteren op deze samenwerking.

Inzicht

Het doel van het nieuw op te starten onderzoeksproject van de AWVB is inzicht te krijgen in wat mensen met een verstandelijke beperking zelf, hun naasten en het netwerk om mensen met een verstandelijke beperking heen, nodig hebben voor een goede kwaliteit van leven. En hoe de zorgorganisatie daarbij kan aansluiten. “Dit inzicht draagt bij aan een meer vanzelfsprekende samenwerking tussen mensen met een verstandelijke beperking, hun naasten en het netwerk van zorgprofessionals en belangrijke anderen om mensen met een verstandelijke beperking heen”, licht Embregts toe. “Een samenwerking gebaseerd op gelijkwaardigheid en wederkerigheid, waarbij mensen met een verstandelijke beperking en hun naasten het vertrekpunt vormen.”

Tool voor zorgaanbieders

Ook wil de AWVB met het project goede voorbeelden in kaart brengen van samenwerking tussen mensen met een verstandelijke beperking, hun naasten en het netwerk om mensen met een verstandelijke beperking heen. Embregts: “Daarbij is het belangrijk om inzicht te krijgen in de werkzame elementen van deze samenwerking, die gebundeld als een soort gids of tool voor andere zorgaanbieders kan fungeren.”

Tranzo-website-LR10