Wetenschap en praktijk slaan handen ineen voor betere samenwerking rond kinderen met verstandelijke beperking

Zorgorganisatie Sherpa hecht veel belang aan een goede en gelijkwaardige samenwerking tussen kinderen en jongeren met een verstandelijke beperking, hun ouders en professionals. Daarom is samen met de Academische Werkplaats Leven met een verstandelijke beperking (AWVB, Tranzo, Tilburg University) onderzocht wat belangrijke elementen zijn in deze samenwerking. Op basis van de resultaten is door Sherpa een ‘praatplaat’ ontwikkeld: een hulpmiddel en inspiratiebron voor alle betrokkenen rondom het kind om open in gesprek te gaan en de samenwerking verder te verbeteren.

De AWVB heeft voor het onderzoek met de methode ‘concept mapping’ aan ouders, begeleiders, interne professionals (managers, gedragskundige, adviseurs) en medewerkers van externe samenwerkingspartners gevraagd wat zij belangrijk vinden in de samenwerking rondom kinderen en jongeren met een verstandelijke beperking. De factoren die zij noemen zijn:

  • randvoorwaarden (visie, klein team) en basishouding professionals (open, vertrouwen, lef)
  • relaties, contact en erkenning tussen ouders en professionals (persoonlijk, respect, gezien worden, wederkerigheid)
  • concrete uitvoering van de samenwerking (duidelijke communicatie en rolverdeling, heldere verwachtingen, fysiek aan tafel, elkaars expertise benutten, samen richting geven, iedereen draagt bij)

Praatplaat

De resultaten uit het AWVB-onderzoek heeft Sherpa vertaald in een ‘praatplaat’ voor de zorgpraktijk. Deze praatplaat over het samenwerken in de driehoek van ouder(s), professionals en kind is inmiddels in gebruik genomen.

Het is een hulpmiddel dat ouders en professionals ondersteunt bij het bespreken, evalueren en verder verbeteren van hun onderlinge samenwerking. Begeleiders van Sherpa nemen hierin het initiatief. Saskia Streng, adviseur Zorg & Ondersteuning Kind, Jongere en Gezin bij Sherpa: “Een goede samenwerking is de basis! Alleen door goed samen te werken kunnen kind, ouders en professionals de verbinding maken die nodig is om een antwoord te vinden op de ondersteuningsvraag. Door die verbinding ontstaat vertrouwen. Het wederzijdse vertrouwen tussen ouder(s) en begeleider(s) zal ook het kind vertrouwen geven. Zo ontstaat een situatie waarin het kind zich veilig en op zijn gemak voelt en zich kan ontwikkelen.”

Nieuwe kennis

Hoogleraar Petri Embregts van de AWVB: “De praatplaat op basis van ons onderzoek is een mooi voorbeeld van samenwerking tussen wetenschap en praktijk. Samen met onze aangesloten partnerorganisaties voor mensen met een verstandelijke beperking – zoals Sherpa – komen we tot relevante kennisvragen, geven we wetenschappelijk onderzoek vorm en maken we nieuwe kennis toepasbaar voor de praktijk. Zo kunnen we de zorg voor en ondersteuning aan mensen met een verstandelijke beperking optimaliseren en hun kwaliteit van leven verbeteren. Om daarmee hun plek in de samenleving te versterken.”
Naast meerjarig (promotie)onderzoek ondersteunt de AWVB haar partnerorganisaties ook met kortdurend onderzoek naar aanleiding van vragen uit de praktijk.

foto Praatplaat KJenG