AWVB-adviesraad

De AWVB-adviesraad bestaat uit vier leden met een licht verstandelijke beperking. We willen de unieke waarde van ervaringsdeskundigheid beter benutten en zichtbaar maken. Dat doen we door mensen met een verstandelijke beperking zo vroeg mogelijk te betrekken bij onderzoek dat (ook) over hen gaat.

AWVB-onderzoekers leggen hun onderzoeksvoorstellen eerst voor aan de adviesraad, voordat ze ter beoordeling naar de ethische toetsingscommissie van Tilburg University gaan. Zo willen we ervoor zorgen dat ons onderzoek nog beter aansluit bij de unieke waarde van ervaringsdeskundigheid van mensen met een verstandelijke beperking.

Samenstelling

In de adviesraad zitten Henriëtte van Sandvoort (LFB), Miranda Konkelaar (Amerpoort) en Malu Bekers (Amarant). Samen met voorzitter Kim Beenhakker vormen zij de adviesraad. Kim werkt bij de AWVB als ervaringsdeskundige co-onderzoeker. AWVB-kennismanager Luciënne Heerkens is secretaris van de adviesraad.

Training

Samen met onderzoeker Sanne Giesbers ontwikkelde de AWVB een training voor de leden van de adviesraad, over alle stappen van onderzoek doen.

Adviesraad