Afgerond onderzoek

Stigmatisering van mensen met een verstandelijke beperking

In een inclusieve samenleving wonen en werken mensen met en zonder een verstandelijke beperking naast elkaar. Er bestaan in de maatschappij en in de hulpverlening echter vooroordelen en stereotypen rondom mensen met een verstandelijke beperking, die de inclusie en participatie kunnen belemmeren. In dit promotieonderzoek richtten we ons op de vraag wat die vooroordelen en stereotypen precies zijn en hoe we de heersende stigma’s kunnen verminderen.

Onderzoekers
  • Dr. Hannah Pelleboer-Gunnink
Begeleiders
  • Prof. dr. Petri Embregts
  • Prof. dr. Jaap van Weeghel
Partners
  • Dichterbij zonder pay-off (vector)