Afgerond onderzoek

Pilot 5: Bondgenoten van naasten

Dit was één van de vijf pilots binnen het programma ‘Volwaardig leven’ van het ministerie van VWS en richtte zich op gezinnen waarin sprake is van multi-problematiek. Tijdens de pilot ontvingen 150 gezinnen met multi-problematiek een zogenaamde bondgenoot (een onafhankelijk cliëntondersteuner). Binnen het onderzoek is de inzet van bondgenoten voor de gezinnen en hun naasten geëvalueerd en is nagegaan in hoeverre bondgenoten erin slagen om de gezinnen te ontlasten en weer in hun kracht te zetten. Daarnaast is onderzocht hoe de bondgenoten zelf hun nieuwe rol ervaren.

Onderzoekers
  • Pauline Geuijen MSc
Begeleiders
  • Prof. dr. Petri Embregts
Partners
  • pilot5-logo-payoff