Afgerond onderzoek

Menslievende professionalisering van beroepskrachten

In dit onderzoek is de training ‘Menslievende professionalisering in de zorg voor mensen met een verstandelijke beperking’ geëvalueerd. Begeleiders ontwikkelen hun professionele attitude tot een menslievende beroepshouding. De training voorziet hen van handvatten om zo optimaal mogelijk aan te sluiten bij de zorgbehoeften van de cliënt en zijn of haar naasten.

Onderzoekers
  • Dr. M. Hermsen
  • L. van Alphen MSc
Begeleiders
  • Prof. dr. P.J.C.M. Embregts
Partners
  • Dichterbij zonder pay-off (vector)