Afgerond onderzoek

Kwaliteit van leven van naasten van mensen met een beperking

Het programma Volwaardig Leven van het ministerie van VWS richt zich op het passend en toekomstbestendig maken van de zorg aan mensen met een verstandelijke beperking. Eén van de ambities en bijbehorende actielijnen richt zich specifiek op naasten, een relatief onzichtbare groep voor wie de hulp en begeleiding nog beter kan worden ingericht om hen en de andere gezinsleden te ondersteunen. Het doel van dit onderzoek was kennis te verkrijgen die in het kader van het programma Volwaardig Leven aanknopingspunten biedt om naasten te ondersteunen.

Onderzoekers
  • Linda Springvloet
  • Femke van Schelven
  • Dr. Marieke Kroezen
  • Dr. Jorien Luijkx
  • Dr. Annet ten Brug
Begeleiders
  • Prof. dr. Petri Embregts
  • Prof. dr. Annette van der Putten
  • Dr. Hennie Boeije
Partners
  • logo Nivel
  • ruglogo-300
Publicaties