7 april 2023

Teamoverleg AWVB

Het team van de AWVB komt zes keer per jaar bij elkaar om met elkaar de voortgang te bespreken van onderzoeksprojecten en andere interne aangelegenheden.