12 september 2024

Netwerk Onderwijs

Het netwerk Onderwijs bestaat uit opleidingsfunctionarissen van AWVB-partnerorganisaties en docenten van onderwijsinstellingen met wie zij samenwerken. Ze adviseren de AWVB over hoe nieuwe wetenschappelijke kennis op een boeiende manier vertaald kan worden naar het onderwijs. Ook denken ze mee en delen ze hun ervaringen over het optimaal benutten van de ontwikkelde lesmodules in hun organisaties. De inhoud van de lesmodules is gebaseerd op afgeronde promotieonderzoeken vanuit de AWVB. Het doel van de lesmodules is om de kennis uit deze onderzoeken effectief over te dragen aan (toekomstige) zorgprofessionals.

Mail voor meer informatie en/of aanmelden naar awvb@tilburguniversity.edu