5 augustus 2024

IASSIDD wereldcongres

Vanuit de AWVB verzorgen we, op onderdelen in gezamenlijkheid met onderzoekers van andere Academische Werkplaatsen in Nederland, diverse symposia en individuele presentaties op het IASSIDD wereldcongres in Chicago van 5 tot 8 augustus 2024.