10 oktober 2023

Community Ernstig meervoudige beperking (EMB)

In deze community delen onderzoekers nieuwe kennis en inzichten uit recent wetenschappelijk onderzoek met zorgprofessionals, naasten en/of mensen met een verstandelijke beperking van de partnerorganisaties van de AWVB. Daarnaast halen de onderzoekers graag professionele en ervaringskennis bij hen op uit de praktijk. Kennisuitwisseling en leren van elkaar staan centraal, waarbij de focus ligt op de dialoog tussen zorgprofessionals, naasten en/of mensen met een verstandelijke beperking.

Mail voor meer informatie en/of aanmelden naar awvb@tilburguniversity.edu