Terug

Adviesraad

De AWVB-adviesraad bestaat uit ervaringsdeskundigen. Met deze adviesraad willen we de unieke waarde van ervaringsdeskundigheid beter benutten en zichtbaar maken. Dat doen we door mensen met een verstandelijke beperking zo vroeg mogelijk te betrekken bij onderzoek dat (ook) over hen gaat.

AWVB-onderzoekers leggen hun onderzoeksvoorstellen voor aan de adviesraad, voordat ze ter beoordeling naar de ethische toetsingscommissie van Tilburg University gaan. Zo benutten we ervaringskennis van mensen met een verstandelijke beperking en zorgen we ervoor dat ons onderzoek aansluit bij de unieke waarde van ervaringsdeskundigheid van mensen met een verstandelijke beperking.

Samenstelling

Ad van Ginneken (Zuidwester/AWVB), Malu Bekers (Amarant), Erika Corstanje (Gors), Margaret Vlemmix (ORO) en Jeroen Konings (ASVZ) vormen samen met voorzitter Kim Beenhakker de adviesraad. Kim werkt net als Ad bij de AWVB als ervaringsdeskundige co-onderzoeker. Sanne Giesbers neemt als onderzoeker deel aan de adviesraad. AWVB-kennismanager Luciënne Heerkens is secretaris van de adviesraad.

Training

De AWVB ontwikkelde de training ‘Ervaringsdeskundigheid in onderzoek’ onder andere voor de leden van de adviesraad. Daarin maken ervaringsdeskundigen met een verstandelijke beperking kennis met het doen van onderzoek. Met de training wil de AWVB de inzet van ervaringsdeskundigheid binnen wetenschappelijk onderzoek bevorderen en optimaliseren. De training is ook als specialisatie aangeboden aan de LFB en het Consortium Ervaringsdeskundigheid van Mensen met een Verstandelijke Beperking. Dit consortium (met zorgorganisaties, CZ Zorgkantoor, LFB en Tranzo) ontwikkelde samen met Fontys Hogeschool Sociale Studies een opleiding tot ervaringsdeskundige.

Artikel

Adviesraadvoorzitter Kim Beenhakker en hoogleraar Petri Embregts van de AWVB schreven een artikel over de waarde van ervaringsdeskundigheid in een adviesraad voor wetenschappelijk onderzoek. Dit artikel is gepubliceerd in het Nederlands Tijdschrift voor de Zorg aan mensen met verstandelijke beperkingen (NTz). Over het artikel zijn ook een factsheet en een infographic gemaakt.