Lopend onderzoek

Betekenisvolle interactiemomenten met mensen met een zeer ernstig verstandelijke (meervoudige) beperking

Dit promotieonderzoek naar betekenisvolle interactiemomenten met mensen met een zeer ernstig verstandelijke (meervoudige) beperking (ZEV(M)B) richt zich op de kwaliteit van interacties tussen begeleiders en mensen met een ZEV(M)B. Vanuit het perspectief van zowel de begeleider als de persoon met de ZEV(M)B wordt op verschillende manieren onderzocht wat voor hén een interactiemoment betekenisvol maakt en wat zo’n moment voor hén karakteriseert. Streven is het relatief abstracte begrip ‘betekenisvol interactiemoment’ meer tastbaar en overdraagbaar te maken en op basis daarvan begeleiders handvatten te bieden om betekenisvolle interactiemomenten makkelijker te herkennen en te laten ontstaan.

Onderzoekers
  • Drs. Wieneke Penninga
  • Wieneke-Penninga-portret
Begeleiders
  • Prof. dr. Petri Embregts
  • Prof. dr. Hedwig van Bakel
  • Dr. Lex Hendriks
  • Professor Petri Embregts van Tranzo/AWVB, verbonden aan Tilburg University.
  • Hedwig-van-Bakel
  • Lex_Hendriks
Partners
  • Logo Amerpoort