Terug

Onze onderzoeksthema's

De AWVB doet onderzoek op 5 thema’s:

1. Eigen regie en ervaringsdeskundigheid

Eigen regie en ervaringsdeskundigheid zijn belangrijke onderwerpen in de zorg voor mensen met een verstandelijke beperking.
Wat kunnen we doen om de eigen regie van mensen met een verstandelijke beperking te vergroten?
En hoe kunnen we zo goed mogelijk gebruikmaken van hun ervaringsdeskundigheid?

2. Familie en belangrijke anderen

Familie en vrienden spelen een belangrijke rol in het leven van mensen met een verstandelijke beperking.
Welke rol is dat? Hoe krijgen we zicht op het familienetwerk van mensen met een verstandelijke beperking? En hoe kunnen zorgprofessionals relaties tussen mensen met een verstandelijke beperking en hun familie en belangrijke anderen ondersteunen?

3. Ondersteuning door zorgprofessionals

De AWVB onderzoekt hoe begeleiders, gedragsdeskundigen en andere zorgprofessionals hun vak zo goed mogelijk uit kunnen voeren.
Wat hebben zij daarvoor nodig? Wat werkt wel en wat werkt niet?

4. Digitale ondersteuning

Bij digitale ondersteuning kun je denken aan apps, beeldbellen en online filmpjes en platforms.
Over het gebruik ervan is nog weinig bekend.
De AWVB onderzoekt de mogelijkheden en het nut van digitale ondersteuning. En wat er nodig is om digitale ondersteuning succesvol in te zetten.

5. Coronavirus

De coronacrisis heeft veel impact op mensen met een verstandelijke beperking, hun naasten én zorgprofessionals.
Hoe groot is die impact? Wat kunnen we doen om de negatieve gevolgen zoveel mogelijk te voorkomen?
Dat onderzoekt de AWVB samen met alle betrokkenen sinds het begin van de coronacrisis in het voorjaar van 2020.