Terug

Vragenlijst over psychologische behoeften

Alle mensen hebben 3 psychologische basisbehoeften. Dat zijn:

  1.  Autonomie: mensen willen graag zelf kunnen bepalen wat ze doen.
  2.  Verbondenheid: mensen willen graag andere mensen om zich heen hebben.
  3. Competentie: mensen willen het gevoel hebben dat ze ergens goed in zijn.

Onderzoek van de AWVB laat zien het belangrijk is dat aan deze 3 behoeften voldaan wordt.
Als hieraan voldaan wordt, zijn mensen gelukkiger.
Dat werkt ook zo bij mensen met een licht verstandelijke beperking of zwakbegaafdheid.

Om goed in kaart te brengen of aan deze behoeften voldaan wordt, heeft de AWVB een vragenlijst gemaakt.
Je vult de lijst zelf in of samen met je begeleider of behandelaar.
De antwoorden op de vragen geven begeleiders en behandelaren nuttige en leerzame informatie.
Ze weten dan beter wat jij nodig hebt.
Zodat ze jou goed kunnen ondersteunen.

Jij of je begeleider of behandelaar kan de vragenlijst hier bestellen.