Afgerond onderzoek

Sociale steun in netwerken van mensen met een licht verstandelijke beperking

Dit promotieonderzoek richtte zich op het in kaart brengen van de ondersteuning die mensen met een licht verstandelijke beperking ervaren in hun formele (professionals) en informele netwerk (familie en vrienden). Het onderzoek laat zien dat sociaal kapitaal een bruikbaar theoretisch kader is om inzicht te krijgen in de familiare ondersteuningsbronnen. Voor onderzoekers en professionals is het van belang een breed perspectief te hanteren bij het betrekken van het netwerk. Het is belangrijk om niet alleen te kijken naar de ondersteuning die mensen met een licht verstandelijke beperking kunnen ontvangen, maar ook naar wat zij zelf voor de ander kunnen betekenen.

Onderzoekers
  • Dr. Sanne Giesbers
Begeleiders
  • Prof. dr. Petri Embregts
  • Prof. dr. Richard Hastings
  • Dr. Lex Hendriks
Partners
  • Dichterbij zonder pay-off (vector)
Publicaties