Lopend onderzoek

Programma Benutten van ervaringskennis van naasten

Naast het inzetten van ervaringskennis van mensen met een verstandelijke beperking zelf, is er steeds meer aandacht voor ervaringskennis van hun naasten. Door naasten gelijkwaardig en effectief te betrekken bij de zorg voor mensen met een verstandelijke beperking, kan die zorg beter aansluiten op hun behoeften. Maar hoe betrek je naasten? Hoe kun je hun ervaringskennis het beste benutten zodat deze bijdraagt aan de kwaliteit van leven van en zorg voor hun kind? Samen met stakeholders ontwikkelt de AWVB een passend ondersteuningsaanbod voor naasten en zorgprofessionals. Hiervoor maakt de AWVB onder andere gebruik van kennis uit wetenschappelijk onderzoek, waaronder het promotieonderzoek ‘Behoeften van naasten van mensen met een verstandelijke beperking in de samenwerking met zorgprofessionals’.

Begeleiders
  • Prof. dr. Petri Embregts
  • Petri-TU-portret