Afgerond onderzoek

(Kosten)effectiviteit van zorglandbouw bij mensen met een verstandelijke beperking

In dit onderzoek is geprobeerd inzichtelijk te maken wat de betekenis is van zorgboerderijen voor mensen met een licht verstandelijke beperking of zwakbegaafdheid. Ook zijn aandachtspunten geformuleerd voor de begeleiding op een zorgboerderij voor mensen met een verstandelijke beperking.

Onderzoekers
  • Lisanne van Alphen MSc
  • Susanne Bevelander MSc
Begeleiders
  • Prof. dr. Petri Embregts
  • Dr. Wietske van Oorsouw
  • Dr. Jan Hassink
  • Dr. Marjolein Elings