Afgerond onderzoek

Inzicht in Triple-C en het belang van relaties in het leven van mensen met een verstandelijke beperking en probleemgedrag

Triple-C (Cliënt, Coach, Competentie) wordt als methode ingezet bij de begeleiding en behandeling van mensen met een verstandelijke beperking en probleemgedrag. Binnen dit promotieonderzoek is gekeken wat de specifieke succesfactoren van het Triple-C model zijn, geordend in persoonsfactoren, context en organisatie. De ondersteuningsrelatie tussen de persoon met een verstandelijke beperking en zijn begeleider is nader onderzocht, maar ook is in kaart gebracht welke informele (familie)relaties voor mensen met een verstandelijke beperking belangrijk zijn en van wie zij nog meer steun ervaren.

Onderzoekers
  • Dr. T. Tournier
Begeleiders
  • Prof. dr. Petri Embregts
  • Prof. dr. Andrew Jahoda
  • Dr. Lex Hendriks
Partners
  • asvz-kleiner2
Publicaties