Terug

Producten voor praktijk en onderwijs

Praktijkproducten

Om de nieuwe kennis uit wetenschappelijk onderzoek te kunnen gebruiken, maakt de AWVB ook producten.
Dat zijn handige hulpmiddelen die je in de praktijk kunt inzetten.
Denk bijvoorbeeld aan websites, apps en filmpjes.
Ze zijn bedoeld voor mensen met een verstandelijke beperking, hun naasten en zorgprofessionals.

Onderwijs

De AWVB ontwikkelt ook lesmodules, samen met docenten uit het mbo.
De lesmodules zijn gemaakt op basis van nieuwe kennis uit wetenschappelijk onderzoek.
De lesmodules gaan over thema’s waar mensen met een verstandelijke beperking, hun naasten en zorgprofessionals mee te maken kunnen krijgen.
Zo zijn er lesmodules over zelfbeschadigend gedrag, zelfbepaling, verslaving en familienetwerken.
De lesmodules zijn bedoeld voor studenten, maar ook voor zorgprofessionals die werken in een zorgorganisatie.