About us

De Academische Werkplaats Leven met een verstandelijke beperking (AWVB) doet wetenschappelijk onderzoek. Samen met mensen met een verstandelijke beperking, hun naasten en zorgprofessionals werken we aan kennisontwikkeling en kennisdeling. Zo bouwen we aan een samenleving waarin iedereen gelijkwaardig is en zich thuis voelt.

De AWVB is een samenwerkingsverband tussen 15 Nederlandse zorgorganisaties, de belangenvereniging van mensen met een verstandelijke beperking LFB en Tilburg University. De werkplaats maakt onderdeel uit van Tranzo, het wetenschappelijk centrum voor zorg en welzijn van Tilburg University.

Ons uitgangspunt is dat wetenschappelijke kennis, professionele kennis en ervaringskennis gelijkwaardig zijn aan elkaar. Daarom werken we in ons onderzoek altijd nauw samen met mensen met een verstandelijke beperking, hun naasten en zorgprofessionals.

Betere zorg
De AWVB wil de kwaliteit van leven en zorg voor mensen met een verstandelijke beperking verbeteren. Goede, actuele kennis is daarvoor heel belangrijk. Daarom ontwikkelen we praktische tools, trainingen, video’s, factsheets, lesmodules en andere middelen voor de zorgpraktijk. Zodat nieuwe wetenschappelijke kennis zo snel mogelijk z’n weg vindt naar de samenleving.

Bekijk het filmpje