Warning: include(/home/id70123/domains/awvb.nl/public_html/wp-content/themes/awvb/dist/svg/sprite.symbol.svg): failed to open stream: No such file or directory in /home/id70123/domains/awvb.nl/public_html/wp-content/themes/awvb/header.php on line 67

Warning: include(): Failed opening '/home/id70123/domains/awvb.nl/public_html/wp-content/themes/awvb/dist/svg/sprite.symbol.svg' for inclusion (include_path='.:/opt/alt/php74/usr/share/pear') in /home/id70123/domains/awvb.nl/public_html/wp-content/themes/awvb/header.php on line 67

Triple-C screeningslijst uitgereikt tijdens themaochtend voorafgaand aan promotie

De thema-ochtend ‘Triple-C en het belang van relaties in het leven van mensen met een verstandelijke beperking en gedragsproblemen’ vormt op 15 oktober 2021 het decor voor de uitreiking van de screeningslijst Triple-C. Een praktijkproduct van de AWVB in samenwerking met zorgorganisatie ASVZ, gebaseerd op de resultaten van het promotieonderzoek van science practitioner Tess Tournier.

Na een welkom en inleiding door hoogleraar Petri Embregts van de AWVB, verzorgt Hans van der Wouwe een lezing over ‘Triple-C. Een op praktijkervaringen gebaseerde methode om mensen met een verstandelijke beperking en probleemgedrag goed te begeleiden en behandelen. Van der Wouwe is hoofd behandeling bij ASVZ en een van de grondleggers van Triple-C. Hij schetst het ontstaan van de methode, de uitgangspunten en de ontwikkeling ervan in de loop der jaren. Het centraal stellen van menswaardigheid en de behoeften van cliënten (en medewerkers) in de Triple-C methode, heeft geleid tot een verschuiving van een traditioneel/medisch behandelhuis naar een ‘Triple-C behandelhuis’. De methode wordt inmiddels door veel zorgorganisaties omarmd.

Logic model

Hoewel de methode veelvuldig wordt toegepast in de praktijk, ontbreekt er nog een wetenschappelijke onderbouwing. Promovenda Tess Tournier onderzocht samen met haar begeleidingsteam bestaande uit prof. Petri Embregts, dr. Lex Hendriks, prof. Andrew Jahoda en prof. Richard Hastings de werkzame mechanismen en theoretische onderbouwing van Triple-C. Dit resulteerde in het Triple-C logic model. Daarin worden de uitkomstmaten zowel op het niveau van de persoon met een verstandelijke beperking als op het niveau van de begeleider en dat van de organisatie gepresenteerd. Het Triple-C logic model vormt een rijke basis voor vervolgonderzoek naar de effecten van Triple C. Het model is vertaald in een praktische screeningslijst, waarmee zorgorganisaties in kaart kunnen brengen op welke vlak zij nog extra moeten investeren om Triple-C succesvol vorm te geven.

buluitreiking-Tess

Promovenda Tess Tournier ontvangt haar bul uit handen van prof. Petri Embregts na de verdediging van haar proefschrift over het gebruik van Triple-C.

Hoogleraar Petri Embregts reikt na de lezing van Van der Wouwe een exemplaar van deze Triple-C screeningslijst uit aan bestuurder Hanneke Kooiman van ASVZ. Na de lunch volgt de openbare verdediging van het proefschrift van Tess Tournier: ‘Inzicht in Triple-C en het belang van relaties in het leven van mensen met een verstandelijke beperking en probleemgedrag’.

Proefschrift Tess Tournier

Triple-C screeningslijst