28 juni 2023

Cursus N=1 onderzoek: van good practice naar effectieve interventie

Wil je het effect van ondersteuning en behandeling van mensen met een verstandelijke beperking empirisch in kaart brengen? Neem dan deel aan de nieuwe, tweedaagse cursus N=1 onderzoek van de AWVB op 28 en 29 juni 2023. Deze is kosteloos en bedoeld voor zorgprofessionals die verbonden zijn aan de partners van de AWVB.

De manier waarop we mensen met een verstandelijke beperking ondersteunen en behandelen, vraagt om wetenschappelijke onderbouwing. Daarom zetten we in de zorgpraktijk zoveel mogelijk interventies in waarvan de effectiviteit bewezen is. Ook good practices waarvan de effectiviteit (nog) niet wetenschappelijk bewezen is, kunnen bijdragen aan betere zorg. Met N=1 onderzoek (casestudies bij één enkele cliënt) kun je de waarde van good practices inzichtelijk maken. In de cursus van de AWVB leren zorgprofessionals die verbonden zijn aan de partners van de AWVB om eigen good practices uit te werken en te toetsen via N=1 studies.

Meer informatie over de doelgroep, data, locatie en aanmelden vind je in deze folder.