24 oktober 2023

Coördinerende werkgroep AWVB

De samenwerkingspartners van de AWVB zijn vertegenwoordigd in een stuurgroep en een coördinerende werkgroep. De coördinerende werkgroep komt vier keer per jaar bij elkaar.

De coördinerende werkgroep bestaat uit zogenaamde portefeuillehouders kennisbeleid van iedere aangesloten zorgorganisatie en een afgevaardigde van de belangenvereniging LFB. Er vindt op managementniveau afstemming plaats over kennisbeleid.

Lees meer over de coördinerende werkgroep